skip to Main Content

College van bestuur

Gerard Janze is voorzitter van College van Bestuur van Noorderbasis.

Gerard Janze ontwikkelt strategisch beleid en vertegenwoordigt de organisatie bij verschillende partijen binnen en buiten onderwijsland. Gerard wordt ondersteund door een team stafmedewerkers vanuit het bestuurskantoor op gebied van Personeelszaken, Financiën, Marketing & Commmunicatie en allerlei praktische zaken.

Gerard Janze

Doelstelling vereniging

De doelstelling van de vereniging is; instandhouden en bevorderen van gereformeerd primair onderwijs.

Back To Top