skip to Main Content

NoorderBasis heeft 33 scholen waarin basisonderwijs wordt gegeven. Onze scholen staan in een veranderende wereld. Door techniek en social media komt de wereld heel dichtbij. Wat we leren verandert snel, de manier waarop is echter niet veranderd! Kennis is en blijft de basis van onderwijs, waarmee je vaardigheden kunt ontwikkelen die nodig zijn in deze wereld.

Werken aan de basis betekent voor ons:

B = Betrokken leerlingen krijgen we door boeiend onderwijs

A = Activerende werkvormen en Directe Instructie zorgen voor effectieve lessen

S = Sociaal-emotionele vorming geven we in een veilig klimaat

I = Innovatief zijn we door actueel en onderbouwd te werken

S = Succeservaringen blijven kinderen bij voor het leven

Back To Top