skip to Main Content

GPO NoorderBasis is een ANBI-instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. In het kader van deze status publiceren wij hierbij de volgende gegevens die betrekking hebben op onze organisatie.

Naam

Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis.

Fiscaal nummer ANBI

851111154

Contactgegevens

NoorderBasis
Postbus 6
9800 AA Zuidhorn

T 0594-500649
E W http://www.noorderbasis.nl

Bestuurssamenstelling per 1-1-2017

Toezichthoudend bestuur
Voorzitter: De heer. K. vd Velden
Penningmeester: De heer C. Mossel
Ambtelijk Secretaris: Mevrouw A. Heidema
Lid: De heer J. Bouwkamp
Lid: De heer J. vd Heide
Lid: De heer K. vd Ploeg
Directeur-bestuurder: De heer R. vd Berg

Beloningsbeleid

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vrijwilligers die voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Voor de beloning van de directeur-bestuurder en de personeelsleden verwijzen wij u naar de CAO-PO

Doelstelling vereniging

De doelstelling van de vereniging is; instandhouden en bevorderen van gereformeerd primair onderwijs.

Financiële verantwoording incl. verslag uitgeoefende activiteiten

Back To Top