skip to Main Content

GPO NoorderBasis is een ANBI-instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. In het kader van deze status publiceren wij hierbij de volgende gegevens die betrekking hebben op onze organisatie.

Naam

Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis.

Fiscaal nummer ANBI

851111154

Bestuurssamenstelling per 1-1-2017

Toezichthoudend bestuur
Voorzitter: De heer. K. vd Velden
Penningmeester: De heer C. Mossel
Ambtelijk Secretaris: Mevrouw A. Heidema
Lid: De heer J. Bouwkamp
Lid: De heer J. vd Heide
Lid: De heer K. vd Ploeg
Directeur-bestuurder: De heer R. vd Berg

Beloningsbeleid

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vrijwilligers die voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Voor de beloning van de directeur-bestuurder en de personeelsleden verwijzen wij u naar de CAO-PO

Doelstelling vereniging

De doelstelling van de vereniging is; instandhouden en bevorderen van gereformeerd primair onderwijs.

Financiële verantwoording incl. verslag uitgeoefende activiteiten

ANBI - VGPO Noordoost-Nederland

Vereniging voor Gereformeerd  Primair Onderwijs Noordoost-Nederland  is een zogenaamde ANBI-instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

In het kader van deze status publiceren wij hierbij de volgende gegevens die betrekking hebben op onze organisatie.

Naam
Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland – VGPONN

Fiscaal nummer ANB
807295796

Contactgegevens
VGPONN
Postbus 6
9800 AA Zuidhorn
T 0594-500649

Bestuurssamenstelling per 01-01-2017
Toezichthoudend bestuur
voorzitter                     Mw. J. Zwerver
penningmeester         Dhr. W. Datema
secretaris                     Dhr. I. Siegers
lid                                 Dhr. R. de Rooij
lid                                 Dhr. P. Roggema

Directeur-bestuurder Dhr. R. van den Berg

Beleidsplan 2015-2019

Strategisch beleidsplan 2015-2019

Beloningsbeleid
Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vrijwilligers die voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Voor de beloning van de directeur-bestuurder en de personeelseden verwijzen wij u naar de CAO-PO.

Doelstelling vereniging
De doelstelling van de vereniging is: het instandhouden en bevorderen van gereformeerd onderwijs in de regio noordoost Nederland (deel provincie Groningen, deel provincie Drenthe).

Verslag uitgeoefende activiteiten

Bestuursverslag 2015

Financiële verantwoording

Back To Top