skip to Main Content

Veiligheid op onze scholen

Veiligheid op scholen vinden we belangrijk. Of het nu gaat om de praktische zaken of om de sociale veiligheid van onze leerlingen, we werken hier hard aan om dit op orde te brengen en te houden.

Elke school kent een veiligheidsplan. Daarin vindt u ook de contactgegevens van onze veiligheidscoördinator. Op de scholen ligt deze ter inzage, u kunt hiernaar vragen bij de directeur. Heeft u opmerkingen of suggesties hierover, ook dan horen we het graag. We gaan graag met elkaar in gesprek, u bent welkom!

Klachten

Iedereen die betrokken is bij school kan een klacht indienen. Of je nu leerling, ouder, vrijwilliger of leerkracht bent. De meeste zaken zijn over het algemeen goed te bespreken en vaak ook op te lossen. Soms helaas niet. NoorderBasis is aangesloten bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). De contactgegevens met de GCBO zijn te vinden op deze website. Hier staat onder het tabblad ‘Publicaties’ de actuele klachtenregeling.

Privacy

NoorderBasis en haar scholen vinden privacy belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Alles over ons privacybeleid leest u hier.

Back To Top