skip to Main Content

NoorderBasis

NoorderBasis heeft 33 scholen in Groningen, Friesland en Drenthe. Naast basisscholen hebben we een basisschool met speciaal basis- en voortgezet onderwijs en een school voor speciaal onderwijs. Bij NoorderBasis werken circa 600 collega’s die zich met hart en ziel inzetten voor circa 4.500 leerlingen. Het verenigingskantoor is gevestigd in Noordhorn. Als doel hebben we het bieden van christelijk onderwijs aan onze leerlingen en zien we ouders als partner van de school in opvoeding en onderwijs. Uitgangspunt is dat het geloof in onze God bepalend is voor het hele onderwijs. Daarnaast willen we een goede werkgever zijn voor onze medewerkers. Dit alles streven we na vanuit de boodschap die Jezus met Zijn Woord aan ons geeft. Daarom scholen wij met de Bijbel.

Kinderen zijn een geschenk van God! Op onze scholen willen we het talent van ieder kind ontwikkelen en leerlingen de ruimte geven zich op eigen wijze te ontwikkelen. Door aantrekkelijk onderwijs aan te bieden kunnen we de kinderen toerusten voor na de basisschool: het vervolgonderwijs, maar ook voor hun latere leven. Bij dit alles is de Bijbel onze basis.

NoorderBasis-identiteit-kalender
Back To Top