skip to Main Content

Identiteit

Vindt u het belangrijk dat de christelijke identiteit zichtbaar is op onze scholen? Ondersteun ons dan door lid te worden van de vereniging.

De vereniging heeft als doel de stichting en instandhouding van instellingen voor gereformeerd onderwijs, waarbij gestreefd wordt naar een optimale spreiding over het voedingsgebied, binnen de randvoorwaarden van een adequate financiering en waarborgen van voldoende onderwijskwaliteit.

Lid worden

In deze bijlage het formulier aan om u aan te melden als lid van NoorderBasis.
Dit formulier kunt u terug sturen naar postbus 6, 9800 AA Zuidhorn.

Ledenregistratieformulier NoorderBasis

Back To Top