skip to Main Content

Identiteit

Vindt u het belangrijk dat de christelijke identiteit zichtbaar is op onze scholen? Ondersteun ons dan door lid te worden van de vereniging.

De vereniging heeft als doel de stichting en instandhouding van instellingen voor gereformeerd onderwijs, waarbij gestreefd wordt naar een optimale spreiding over het voedingsgebied, binnen de randvoorwaarden van een adequate financiering en waarborgen van voldoende onderwijskwaliteit.

Lid worden

In deze bijlage het formulier aan om u aan te melden als lid van NoorderBasis.
Deze formulieren kunt u terug sturen naar het adres wat op het formulier genoemd wordt.

Ledenregistratieformulier NoorderBasis

Back To Top