skip to Main Content

Bestaande samenwerking

In het voorjaar 2017 vonden de beide besturen van VGPONN en NoorderBasis elkaar in het voornemen te komen tot het onderzoeken van de mogelijkheden van een gezamenlijke Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs in Noord-Nederland. De bestaande samenwerking zal daardoor structureel vorm krijgen en de krachten van het gereformeerd onderwijs op een professionele wijze worden gebundeld.

Fusierapport en voorgenomen besluit

Bijgaand fusierapport is definitief gemaakt door beide besturen. De besturen hebben het rapport overgenomen en op basis daarvan een voorgenomen besluit tot fusie per 1 januari 2019 genomen. Dat is de juridische datum. Vanaf 1 augustus wordt in de organisatie zoveel mogelijk daar al op vooruitgelopen in praktische zaken.

Algemene Leden Vergadering

Op de ALV van VGPONN (25 juni) en de ALV van NoorderBasis (27 juni) hebben de leden unaniem ingestemd met de fusie tussen beide verenigingen. We zijn dankbaar en blij dat we samen als een vereniging verder kunnen werken.

Back To Top